Stand en uitslagen Interne Competitie

Toelichting op de puntentelling:

Iedere speler heeft een waarde. Deze is gelijk aan zijn rating gedeeld door 100, afgerond op een geheel getal.
Win je een partij, dan krijg je een aantal punten gelijk aan de waarde van de desbetreffende speler.
Speel je remise, dan krijg je de helft van de waarde van je tegenstander aan punten(afgerond op een decimaal)
Verlies je een partij, dan krijg je 0 punten.
Speel je een externe partij op woensdag, dan krijg je voor die ronde 10 punten.
Ben je om een andere reden afwezig, dan krijg je 4 punten, mits je je maximaal aantal afzeggingen nog niet hebt bereikt. Mocht je het maximaal aantal afzeggingen hebben bereikt, ontvang je 1 punt per afwezigheid.